ถกงบมหาดไทย-กลาโหม นัดพิเศษ ตั้งข้อสังเกตจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2

กมธ.งบ 63 ประชุมนัดพิเศษ ถกงบมหาดไทยรายจังหวัด จับตางบกลาโหม ปมความจำเป็นจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์

 

 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันนี้ มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองประธานกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่การประชุม โดยมีวาระพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นผู้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ยืนยัน กระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าหมายใช้งบประมาณเพื่อให้ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เน้นพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด 76 จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 ภาค

 

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมาธิการฯวันนี้ เป็นการประชุมนัดพิเศษในวันหยุด เนื่องจากผู้ที่จะมาชี้แจงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมาธิการฯ จึงต้องการหลีกเลี่ยงผู้ชี้แจงที่จะเดินทางมาในวันราชการ จึงได้นัดประชุมในวันหยุด ซึ่งกรอบการประชุมวันนี้ มีกำหนดเวลาการประชุมไปจนถึง 23.30 น.

 

 

สำหรับงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหม ที่คณะกรรมาธิการฯพิจารณาเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้ ทางคณะกรรมาธิการฯตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวกับสัญญาทางทีวีและวิทยุในส่วนของกองทัพ ความจำเป็นในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ส่วนการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 ของกองทัพเรือนั้น จะไปลงรายละเอียดในคณะอนุกรรมาธิการฯ

 

 

 

 

 

 

 

Cr.sanook