รมว.ยธ. เผย นำคอนเฟอเรนซ์ อ่านคำพิพากษา แก้เสี่ยงรับเชื้อโควิด-19

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยธ. เผย ราชทัณฑ์ เตรียมทำเอ็มโอยู ศาลยุติธรรม นำเทคโนโลยีคอนเฟอเรนซ์อ่านคำพิพากษาในคดีต่างๆ แก้ปัญหา นักโทษหลบหนี และลดความเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19 ของผู้ต้องขัง

 

วันที่ 22 มี.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์และสำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และนำระบบดิจิตอลใช้ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา และจำเลย รวมถึงการบริหารโทษผู้ต้องขัง และการรักษาความปลอดภัยในเรือนจำ ในวันที่ 24 มี.ค. ที่สำนักงานศาลยุติธรรม ความร่วมมือนี้ จะครอบคลุมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบของกรมราชทัณฑ์ รายงานการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้พิจารณา การส่งและรายงานผลตามหมายอาญา เป็นต้น ผ่านการประชุมทางจอภาพ (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) โดยตนเชื่อว่าการทำข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะลดปัญหาต่างๆ อาทิ ผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างนำตัวไปขึ้นศาล รวมถึงเป็นการป้องกันการรับเชื้อไวรัสโควิค-19 ของนักโทษที่จะออกมานอกพื้นที่ในภาวะเสี่ยง และอาจส่งผลเสียในวงกว้างในเรือนจำ ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการนำเทคโนโลยีมาใช้

 

นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับสาระสำคัญของข้อตกลงความร่วมมือ นอกจากเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรม ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านระบบของข้อมูลภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังร่วมมือพัฒนาระบบดังกล่าวต่อเนื่อง และคำนึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบที่เชื่อมต่อกันอย่างเคร่งครัดด้วย การยกระดับดังกล่าวนอกจากจะพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมให้ทันสมัยแล้ว สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยยังได้รับการคุ้มครอง ส่วนที่กังวลว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะรั่วไหล และทำให้ผลการอำนวยความยุติธรรมตามกฎหมายเปลี่ยนแปลง ตนขอให้มั่นใจว่าข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวให้ความสำคัญกับการรักษาความลับ ไม่ใช่ประโยชน์ในทางอื่นยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของ 2 หน่วยงานร่วมกัน และจะเริ่มปฏิบัติได้ทันที

 

 

 

 

 

Cr. ไทยรัฐ

Please follow and like us: